• "" را در عنوان کالا جستجو کن
  • "" را در نويسنده جستجو کن
  • "" را در مترجم جستجو کن
  • "" را در تصويرگر جستجو کن
  • "" را در ناشر جستجو کن
  • "" را در مصور جستجو کن

دو سیاره

کد شناسه :110881

کورتو و شونتو دو سیاره در دل آسمان هستند. روزی دانشمد وشنتو وسیله‌ای برای تماشای آسمان اختراع می‌کند و نقشه آسمان را می‌کشد. چند وقت مردم کورتو هم نقشه‌ای از آسمان تهیه کردند اما چرا نقشه آن‌ها با مردم شونتو یکی نیست؟ مگر آسمان همیشه یک شکل نیست.