• "" را در عنوان کالا جستجو کن
  • "" را در نويسنده جستجو کن
  • "" را در مترجم جستجو کن
  • "" را در تصويرگر جستجو کن
  • "" را در ناشر جستجو کن
  • "" را در مصور جستجو کن

آخرین درخت

کد شناسه :112351

روزی گروهی از دوستان دنبال جایی برای زندگی بودند تا به درختی رسیدند. کم‌کم شروع به قطه درختان کردند تا تنها یک درخت باقی ماند.