• "" را در عنوان کالا جستجو کن
  • "" را در نويسنده جستجو کن
  • "" را در مترجم جستجو کن
  • "" را در تصويرگر جستجو کن
  • "" را در ناشر جستجو کن
  • "" را در مصور جستجو کن

استدلال‌های بد: ‌هنر فراموش‌شده‌ی حرف حساب زدن

کد شناسه :105731

اگر از حرف‌های غیرمنطقی خسته شدید و حتی گیر استدلال‌های غیرمنطقی شدید این کتاب راهنمای جمع‌وجور استدلال‌های بد است.