• "" را در عنوان کالا جستجو کن
  • "" را در نويسنده جستجو کن
  • "" را در مترجم جستجو کن
  • "" را در تصويرگر جستجو کن
  • "" را در ناشر جستجو کن
  • "" را در مصور جستجو کن

قصه‌هایی از ادبیات شفاهی ایران: عمو نوروز و پیرزن

کد شناسه :107419
قصه‌هایی از ادبیات شفاهی ایران: عمو نوروز و پیرزن

پیرزن هر سال دم عید خانه اش را آب و جارو می کند و سفره می چیند تا عمو نوروز بیاید و یک دل سیر با هم حرف بزنند اما خوابش می گیرد. یعنی عمو نوروز به همه، مخصوصا به پیرزن هم سر می زند؟