• "" را در عنوان کالا جستجو کن
  • "" را در نويسنده جستجو کن
  • "" را در مترجم جستجو کن
  • "" را در تصويرگر جستجو کن
  • "" را در ناشر جستجو کن
  • "" را در مصور جستجو کن

داستان‌های شگفت‌انگیز علم: انقلاب‌های علمی (1500 تا 1700 میلادی)

کد شناسه :108401

برخی اختراعات روند تاریخ علم را تغییر دادند و تلاش کردند خرافات را با علم دقیق توضیح دهند. در این کتاب بابرخی از اختراعات و انقلاب‌های علمی آشنا می‌شویم.