• "" را در عنوان کالا جستجو کن
  • "" را در نويسنده جستجو کن
  • "" را در مترجم جستجو کن
  • "" را در تصويرگر جستجو کن
  • "" را در ناشر جستجو کن
  • "" را در مصور جستجو کن

هیزم‌شکن فقیر و کبوتر

کد شناسه :108567

هیزم‌شکنی به محض دیدن کبوتری تفنگش را درمی‌آورد تا کبوتر را شکار کند. اما کبوتر حرف می‌زند و از او قول می‌گیرد که اگر او را شکار نکند آروزهایش را برآورده کند.