• "" را در عنوان کالا جستجو کن
  • "" را در نويسنده جستجو کن
  • "" را در مترجم جستجو کن
  • "" را در تصويرگر جستجو کن
  • "" را در ناشر جستجو کن
  • "" را در مصور جستجو کن

گربه آقای براون

کد شناسه :108569
گربه آقای براون

روزی گربه‌ای پیش آقای براون می‌آید و اسمش را ببری می‌گذارد.گربه کم‌کم بزرگ می‌شود و خط‌خط‌های سیاه بدنش زرد می‌شود.نکند او واقعاً یک ببر است؟