• "" را در عنوان کالا جستجو کن
  • "" را در نويسنده جستجو کن
  • "" را در مترجم جستجو کن
  • "" را در تصويرگر جستجو کن
  • "" را در ناشر جستجو کن
  • "" را در مصور جستجو کن

شکارچی و اردک ها

کد شناسه :110874

روزی شکارچی یک تور بزرگ ساخت و دسته‌ای از اردک‌ها را شکار کرد، اما همگی با هم شروع به پرواز کردند و شکارچی را روی بام خانه‌ای انداختند.