• "" را در عنوان کالا جستجو کن
  • "" را در نويسنده جستجو کن
  • "" را در مترجم جستجو کن
  • "" را در تصويرگر جستجو کن
  • "" را در ناشر جستجو کن
  • "" را در مصور جستجو کن

کودک امروز: جوجه‌های سونیا

کد شناسه :111871

روزی که پدر سونیا سه‌تا جوجه به خانه آورد؛ وظیفه سونیا مراقب از جوجه‌ها شد و هر روز ازشان مراقب می‌کرد اما یک روز یکی از جوجه‌ها که حالا بزرگ شده بودند ناپدید شد. یعنی چه بلایی سر جوجه آمده بود.