• "" را در عنوان کالا جستجو کن
  • "" را در نويسنده جستجو کن
  • "" را در مترجم جستجو کن
  • "" را در تصويرگر جستجو کن
  • "" را در ناشر جستجو کن
  • "" را در مصور جستجو کن

کودک امروز: سیلاب

کد شناسه :115648
کودک امروز: سیلاب

یک روز در شهر اتفاق تازه‌ای افتاده بود. اول فقط کمی آب بود که حیوانات بزرگ را اذیت نمی‌کرد اما به مرور سیلاب همه شهر را گرفت. آن وقت بود که همه دنبال یک راه حل گشتند.