• "" را در عنوان کالا جستجو کن
  • "" را در نويسنده جستجو کن
  • "" را در مترجم جستجو کن
  • "" را در تصويرگر جستجو کن
  • "" را در ناشر جستجو کن
  • "" را در مصور جستجو کن

پری جادویی دانشمند: نجات درختان

کد شناسه :116140

ستاره با اینکه یک پری است اما به جادو اعتقادی ندارد و کارهای علمی می‌کند. حالا که درخت جنگل پژمرده شده علم به آن‌ها کمک می‌کند یا جادو؟