• "" را در عنوان کالا جستجو کن
  • "" را در نويسنده جستجو کن
  • "" را در مترجم جستجو کن
  • "" را در تصويرگر جستجو کن
  • "" را در ناشر جستجو کن
  • "" را در مصور جستجو کن

پری جادویی دانشمند: نمایشگاه شهر پریان

کد شناسه :116848

ستاره یک پری جادویی است اما بیشتر دنبال مسائل علمی است. انگار همه چیز هم با جادو حل نمی‌شود.