• "" را در عنوان کالا جستجو کن
  • "" را در نويسنده جستجو کن
  • "" را در مترجم جستجو کن
  • "" را در تصويرگر جستجو کن
  • "" را در ناشر جستجو کن
  • "" را در مصور جستجو کن

هیلدا و ترول

کد شناسه :117539

هیلدا و مادرش در یک دنیای جادویی در بیرون شهر زندگی می‌کنند. اینجا هیچ چیز عادی نیست اما زنده شدن یک کوه هم  دیگر واقعاً غیرعادیست.