• "" را در عنوان کالا جستجو کن
  • "" را در نويسنده جستجو کن
  • "" را در مترجم جستجو کن
  • "" را در تصويرگر جستجو کن
  • "" را در ناشر جستجو کن
  • "" را در مصور جستجو کن

هیلدا: هیلدا و ترول

کد شناسه :117539

هیلدا و مامانش در یک کلبه در دل جنگل زندگی می‌کنند. هیلدا برای نقاشی می‌رود بیرون که با یک موجود غریب برخورد می‌کند. این تکه سنگ دیگر چیه؟