• "" را در عنوان کالا جستجو کن
  • "" را در نويسنده جستجو کن
  • "" را در مترجم جستجو کن
  • "" را در تصويرگر جستجو کن
  • "" را در ناشر جستجو کن
  • "" را در مصور جستجو کن

هیلدا: هیلدا و غول نیمه شب

کد شناسه :117916
هیلدا: هیلدا و غول نیمه شب

آدم کوچولوها به خانه هیلدا و مادرش حمله کردند و هیلدا حل این مشکل باید شهردار را ببیند اما آدم کوچولوها نامریی هستند. تازه یک غول خیلی بزرگ‌ هم شب‌ها پشت خانه هیلدا پیدایش می‌شود.