• "" را در عنوان کالا جستجو کن
  • "" را در نويسنده جستجو کن
  • "" را در مترجم جستجو کن
  • "" را در تصويرگر جستجو کن
  • "" را در ناشر جستجو کن
  • "" را در مصور جستجو کن

قهرمانان کربلا: اسلم ترک(مردی که باسواد و کاردان بود)

کد شناسه :118584
قهرمانان کربلا: اسلم ترک(مردی که باسواد و کاردان بود)

اسلم ابتدا به عنوان کارگر به خانه امام حسین رفته بود . اما بخاطر این که سواد خواندن و نوشتن داشت کاتب امام شد و توانست با کاروان کربلا همراه شود.