• "" را در عنوان کالا جستجو کن
  • "" را در نويسنده جستجو کن
  • "" را در مترجم جستجو کن
  • "" را در تصويرگر جستجو کن
  • "" را در ناشر جستجو کن
  • "" را در مصور جستجو کن

هفت اسب هفت رنگ

کد شناسه :108565

یکی و دوتا و هفت‌تا اسب بودند اما یکی‌شان رنگی نداشت. پس بقیه اسب‌ها جمع شدند و به او رنگی دادند.