• "" را در عنوان کالا جستجو کن
  • "" را در نويسنده جستجو کن
  • "" را در مترجم جستجو کن
  • "" را در تصويرگر جستجو کن
  • "" را در ناشر جستجو کن
  • "" را در مصور جستجو کن

داستان‌های صلح و دوستی: ساز دهنی

کد شناسه :117160
داستان‌های صلح و دوستی: ساز دهنی

پدر و بقیه به جنگ رفتند و برای همین همیشه عصبانی هستم. حالا هم با زدن موسک آخرین آذوقه‌هایمان را به سختی می‌گیریم ولی اتفاق عجیبی می‌افتد. آقای اُبا با ویلنش وسط خیابان ظاهر می‌شود وشروع به نواختن می‌کند.