• "" را در عنوان کالا جستجو کن
  • "" را در نويسنده جستجو کن
  • "" را در مترجم جستجو کن
  • "" را در تصويرگر جستجو کن
  • "" را در ناشر جستجو کن
  • "" را در مصور جستجو کن

راز آواز

کد شناسه :117185
راز آواز

نوک طلا بعد از دیدن دختر غمگینی صدایش را از دست می‌دهد. پس به دنبال صدایش راهی جنگل و رودها می‌شود.