• "" را در عنوان کالا جستجو کن
  • "" را در نويسنده جستجو کن
  • "" را در مترجم جستجو کن
  • "" را در تصويرگر جستجو کن
  • "" را در ناشر جستجو کن
  • "" را در مصور جستجو کن

آوای گابریلا

کد شناسه :118101

گابریلا آهنگی را زیرلب زمزمه می‌کرد که نانوا هم مشغول خواندن شد. حالا انگار کل شهر مشغول خواندن آواز گابریلا هستند.