• "" را در عنوان کالا جستجو کن
  • "" را در نويسنده جستجو کن
  • "" را در مترجم جستجو کن
  • "" را در تصويرگر جستجو کن
  • "" را در ناشر جستجو کن
  • "" را در مصور جستجو کن

قهرمانان کربلا: اسلم ترک (مردی که باسواد و کاردان بود)

کد شناسه :118584
قهرمانان کربلا: اسلم ترک (مردی که باسواد و کاردان بود)

اسلم یکی از کارگران امام حسین بود که سواد داشت و به چند زبان مختلف حرف می‌زد و حالا یار امام حسین شده بود،