• "" را در عنوان کالا جستجو کن
  • "" را در نويسنده جستجو کن
  • "" را در مترجم جستجو کن
  • "" را در تصويرگر جستجو کن
  • "" را در ناشر جستجو کن
  • "" را در مصور جستجو کن

شلی، گوسفند پشمالو

کد شناسه :92727
شلی، گوسفند پشمالو

شلی پشم‌های خیلی قشنگی دارد و هر جا می‌رود از او می‌خواهند تا بخشی از پشم‌هایش را به آن‌ها بدهد اما او همیشه پشم‌هایش را نگه می‌دارد تا روزی این قدر بلند می‌شود که جلویش را هم نمی‌بیند.