• "" را در عنوان کالا جستجو کن
  • "" را در نويسنده جستجو کن
  • "" را در مترجم جستجو کن
  • "" را در تصويرگر جستجو کن
  • "" را در ناشر جستجو کن
  • "" را در مصور جستجو کن

هیلدا و غول نیمه شب

کد شناسه :117916
هیلدا و غول نیمه شب

مزاحم‌های کوچولوی نامرئی به خانه هیلدا و مادرش حمله کرده‌اند. مادر ترجیح می‌دهد زودتر از این خانه بروند ولی هیلدا راه حل گفتگو با آدم کوچولوها را انتخاب می‌کند.